Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Antipestprotocol (PDF)
Schoolgids 2017 - 2018 (PDF)
Jaarboekje 2017 - 2018 (PDF)
Rooster oud papier (DOC)
Informatiebrief oud papier (ZIP)
Schoolondersteuningsprofiel OBS Drieborg (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen (PDF)
Medicijnverstrekking (PDF)
Gedragscode (PDF)

OBS Drieborg

Schoolcoördinator : Anja Korteweg

G. Topelenstraat 9
9688 RN Drieborg
0597 - 521477
obsdrieborg@sooog.nl