Nieuws

De week van het openbaar onderwijs

Gepubliceerd door: SOOOG
De School!Week is de landelijke campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
 

Openbaar Onderwijs met Karakter

Gepubliceerd door: SOOOG
Op 21 maart aanstaande organiseren een aantal schoolbesturen uit de Groninger Ommelanden de Grote Openbaar Onderwijs met Karakterdag.  
 

is het Passend Onderwijs ‘failliet’?

Gepubliceerd door: SOOOG
Elk kind een passende plek op een school, die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Passend onderwijs, dat ervoor moet zorgen dat elk kind het best uit zichzelf haalt. Scholen bieden extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals…
 

Vecht het onderwijs tegen de symptomen van een maatschappelijk probleem?

Gepubliceerd door: SOOOG
Al decennia lang ontbreekt het de overheid aan een duidelijke visie op onderwijs. Het huidige regeerakkoord is een opsomming van maatregelen. Diverse organisaties zijn - na het bestrijden van allerlei symptomen die daardoor ontstonden - op de fles ge…
 

SOOOG Magazine februari 2018

Gepubliceerd door: SOOOG
Onderwijs kent verschillende aandachtsgebieden, vakgebieden, facetten, benaderingen, het is uiterst veelzijdig. Dat vraagt veel van de mensen die in het onderwijs werken. Je moet haast een duizendpoot zijn en veel interesses hebben. Maar het i…
 

Groep 7/8 : Schaatsen in Kardinge

Gepubliceerd door: OBS Drieborg
 Elk jaar gaan de groepen 7 en 8 schaatsen in Kardinge.
 

Nieuwsbrief Obs Drieborg 16 februari nr. 128

Gepubliceerd door: OBS Drieborg
 In de nieuwsbrief leest u de het laatste nieuws van Obs Drieborg
 

Vakantierooster 2018-2019

Gepubliceerd door: SOOOG
Het vakantierooster 2018-2019 is opgesteld op basis van de wettelijke regelingen.
 

Bezoek groep 5/6 aan de Klinker

Gepubliceerd door: OBS Drieborg
 De leerlingen van groep 5 en 6 hebben de afgelopen weken les gehad over theater en alles wat daar bij hoort. Afgelopen donderdag hebben ze in de Klinker meegewerkt aan een voorstelling en het was hartstikke leuk!
 

Donarclinic groep 7/8

Gepubliceerd door: OBS Drieborg
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een basketbalclinic van Donar gehad.
 

Nieuwsbrief Obs Drieborg 2 februari nr. 127

Gepubliceerd door: OBS Drieborg
 De afgelopen periode waren er weer allerlei leuke activiteiten, o.a. de Nationale voorleesdagen, een bezoek aan de Klinker van groep 5/6 en een Donarclinic.
 

Nieuwsbrief Obs Drieborg

Gepubliceerd door: OBS Drieborg
 De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar ! 
 

Het Integraal Kindcentrum in toekomstperspectief

Gepubliceerd door: SOOOG
SOOOG en Kiwi hebben de intentie om de samenwerking tussen Stichting Kinderopvang KiWi en SOOOG te willen verankeren op bestuurlijk niveau en op locatieniveau.
 

Kerstviering Obs Drieborg

Gepubliceerd door: OBS Drieborg
Op donderdagavond 21 december hebben we een hele gezellige kerstviering op Obs Drieborg gehad. Alle groepen hebben eerst buiten mooie liedjes gezongen en daarna heeft iedereen kunnen genieten van een buffet vol met heerlijke gerechten en toetjes. W…
 

Santarun OBS Drieborg

Gepubliceerd door: OBS Drieborg
 De leerlingen en leerkrachten van Obs Drieborg hebben woensdagmorgen een Santarun gelopen om geld te verzamelen voor een pannakooi. Ze hebben met z'n allen fantastisch hun best gedaan!
 

Nieuwsbrief ouders

Gepubliceerd door: SOOOG
Tweemaal per jaar geeft SOOOG een nieuwsbrief voor ouders uit. In deze nieuwsbrief informeren we ouders en ander belangstellenden over de actualiteiten en ontwikkelingen aangaande onze organisatie. Als bijlage bij dit bericht kun u de nieuwsbrie…
 

SOOOG bedankt schoonmakers Synergon

Gepubliceerd door: SOOOG
Tijdens een kerstbijeenkomst van de afdeling schoonmaak van Synergon op 11 december jl. heeft Jaap Hansen de medewerkers bedankt voor hun inzet en toewijding waarmee de scholen dagelijks worden schoongemaakt. Als blijk van dank kregen de medewerkers …
 

Sinterklaas op Obs Drieborg

Gepubliceerd door: OBS Drieborg
Sinterklaas heeft, samen met twee van zijn pieten, op 5 december een bezoek gebracht aan onze school.
 

Nieuwsbrief Obs Drieborg 24 november nr. 123

Gepubliceerd door: OBS Drieborg
Hierboven ziet u een foto van de leerlingenraad. In de bijlage vindt u de nieuwste schoolberichten van Obs Drieborg.
 

Nieuwsbrief obs Drieborg 10 november nr. 122

Gepubliceerd door: OBS Drieborg
Op donderdag 9 november is de jaarlijkse fietsverlichtingscontrole geweest. Een heleboel fietsen zijn weer gecontroleerd!
 

OBS Drieborg

Schoolcoördinator : Anja Korteweg

G. Topelenstraat 9
9688 RN Drieborg
0597 - 521477
obsdrieborg@sooog.nl