Groep 1 en 2

Groep 1/2 is een kleine groep, waar we komend schooljaar starten met 4 leerlingen in groep 1 en 4 leerlingen in groep 2. In de loop van het schooljaar zullen er nog kinderen instromen.

Er is veel aandacht voor de ontwikkeling en we proberen zoveel mogelijk in te springen op de behoefte van het jonge kind.

Er wordt gewerkt met de nieuwste versie van de methode 'Schatkist'. Schatkist is een overkoepelende methode die aandacht besteed aan de belangrijkste leergebieden, zoals taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en wereldoriëntatie. Alles wordt spelenderwijs aangeboden, omdat dat toch een belangrijk aspect is van de ontwikkeling. Sinds enkele jaren wordt er ook Engels gegeven in de groepen 1 en 2. Dit gebeurt spelenderwijs o.a. door spelletjes met de kinderen te doen, door het zingen van Engelse liedjes of filmpjes van de methode ‘Take it easy’ te bekijken.

De lessen beginnen om 8.30 uur. De leerlingen van groep 1 en 2 mogen om 8.20 uur naar binnen. Om 10 uur gaan de kinderen fruit of een broodje eten. We stimuleren de kinderen op school zo gezond mogelijk te eten. Daarna hebben de kinderen van 10.15 tot 10.30 uur buiten pauze. Op maandag, woensdag en vrijdag gaan de leerlingen van 8.30 uur tot 12.00 uur naar school en op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.30 uur.

Er wordt gewerkt met een continurooster. De leerlingen eten, samen met de leerkracht, in de groep van 12.00 tot 12.15 uur. Daarna gaan de leerlingen naar buiten van 12.15 tot 12.30 uur.

Op dinsdag en donderdag zijn de vaste gymdagen. Op de andere dagen kan het ook voorkomen dat we naar de gymzaal gaan, daarom is het handig dat u aan het begin van het schooljaar gymschoentjes meeneemt voor uw zoon/dochter. Wanneer het mooi is zullen de kinderen meer buitenspelen en buiten activiteiten doen.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Kindcentrum Drieborg

Directeur: Anja Korteweg

Bezoekadres:

G. Topelenstraat 9
9688 RN Drieborg

 

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

 

0597 - 521477
kcdrieborg@sooog.nl