Groep 5 en 6

Groep 5/6 heeft momenteel 21 leerlingen. 11 leerlingen in groep 5 en 10 in groep 6.

Er zijn ongeveer evenveel jongens als meisjes. 

We zitten in groepjes in de klas en we wisselen geregeld van plek. Dit doen we om regelmatig een nieuw maatje te hebben waarmee we kunnen samenwerken tijdens verschillende lesmomenten. 

Vanaf groep 5 worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aangeboden.

Aardrijkskunde in groep 5 en 6 gaat vooral over Nederland; waar wonen we en hoe is Nederland opgebouwd? Groep 6 krijgt om de paar weken topo mee naar huis, waarmee ze de provincies en steden van Nederland leren kennen.

Geschiedenis gaat over de periode van de eerste boeren tot nu. Bij de lessen geschiedenis maken we vaak gebruik van filmpjes van schooltv of iets dergelijks.

Met natuur werken we bijvoorbeeld met onze zintuigen, de voedselketen en energie. Op de vrijdagmiddag hebben we naast natuur ook techniek, waar we proefjes doen, een knikkerbaan bouwen, een stroomcircuit bouwen, enz. We doen ieder jaar mee met de techniekwedstijd. Dit jaar moesten we voor deze wedstijd een autootje bouwen die een pakketje kon vervoeren en aangedreven werd door een leeglopende ballon.

Rekenen doen we met behulp van Snappet. Dit is een kleine tablet waarop we onze rekensommen maken. De uitleg vindt gewoon klassikaal of individueel plaats, waarna de verwerking op de tablet is. Naast rekenen doen we ook regelmatig spelling en Nieuwsbegrip op de Snappet tablet.

Jaarlijks terugkerende dingen zijn onder andere: Gezond koken, Techniekwedstijd, schoolreis, project Bizworld, avondvierdaagse, koningsspelen, klassenuitje (b.v. naar het blotevoetenpad in Opende), de Grote Rekendag.

 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

OBS Drieborg

Schoolcoördinator : Anja Korteweg

G. Topelenstraat 9
9688 RN Drieborg
0597 - 521477
obsdrieborg@sooog.nl