Groep 7 en 8

Edwin Nijlunsing en Anneke Kliphuis dragen zorg voor de hoogste groepen van OBS Drieborg. Meester Edwin op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Anneke op donderdag en vrijdag. Er is veel oog voor de basisvakken: rekenen, taal/spelling en begrijpend lezen. Maar ook de zaakvakken en Engels komen aanbod. Daarnaast is er ruimte voor handvaardigheid, verkeer, godsdienst, bewegingsonderwijs en muziek. We proberen nieuwe woorden van begrijpend lezen en de zaakvakken zoveel mogelijk in clusters (groepjes woorden die met elkaar te maken hebben) aan te bieden en hangen deze een periode op het raam.

We werken met een weektaak zodat de kinderen leren zelfstandig hun werk te plannen. Ook hebben de kinderen een agenda waarin het huiswerk wordt genoteerd. Ze krijgen voor spelling woordjes mee om te leren voor het dictee en voor de zaakvakken een samenvatting van het hoofdstuk om te leren voor de toets. Daarnaast krijgen de kinderen incidenteel en/of individueel werk mee naar huis om extra te oefenen.

Naast de 'gewone' dingen uit het rooster is er ook aandacht voor gastlessen en activiteiten buiten de deur. Sinds 2016/2017 doen we bijvoorbeeld mee aan het Techniektoernooi waarbij de kinderen in groepjes op school een technische uitdaging aangaan en het beste groepje naar het toernooi op locatie gaat. Ook gaan we in de winter naar Kardinge om te schaatsen, krijgen we voorlichting van bureau Halt en VVN (over bijv.  landbouwverkeer en telefoongebruik op de fiets), gaan we gezond koken onder begeleiding van de chef van Bad Thermen in Bad Nieuweschans en gaan we om het jaar op schoolkamp.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Kindcentrum Drieborg

Directeur: Anja Korteweg

Bezoekadres:

G. Topelenstraat 9
9688 RN Drieborg

 

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

 

0597 - 521477
kcdrieborg@sooog.nl