Onze school

De school ligt in het dorp Oostwold, aan het Oldambtmeer. De meeste kinderen komen uit Oostwold en Midwolda. De school is in 2011 gebouwd en we zitten samen met een voorschoolse opvang, peuterspeelzaal, bibliotheek, een christelijke school en ons bestuur in een multifunctioneel gebouw. De school heeft acht lokalen en een kleuterspeellokaal. Twee kleutergroepen op de benedenverdieping en de overige groepen boven. Rond de school ligt een ruim plein waar de kinderen zich kunnen uitleven. Ook staat naast de school een grote sporthal en een school-/heemtuin. De school heeft een betrokken ouderpopulatie.

Schoolgrootte en team:

De Noordkaap telt rond de150 leerlingen, verspreid over zeven groepen. Aan onze school werken 14 leerkrachten. Hieronder ook een vakleerkracht creatieve vorming voor de bovenbouw en een vakleerkracht gymnastiek voor de groepen 2 t/m 8. Naast de leerkrachten is er ook een conciërge werkzaam op school.

Onze centrale waarden:

  • Veiligheid
  • Ontplooiing
  • Samen leren samen leven
  • Respect
  • Betrokken en verantwoordelijk

Onze pijlers voor de komende 3 jaar zijn:

  • Onze vernieuwde visie invulling geven in ons dagelijks onderwijs
  • Invoering ICT in ons dagelijks onderwijs
  • Het aangaan van educatief partnerschap met de ouders

Onze visie:

We willen uitgaan van het individuele kind en dat kind stimuleren alle ruimte en mogelijkheden te benutten om zoveel mogelijk uit zichzelf te kunnen halen, op zowel cognitief als creatief gebied.

Zo willen wij eraan bijdragen dat het kind goed voorbereid kan functioneren in de maatschappij.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Kindcentrum Drieborg

Directeur: Anja Korteweg

Bezoekadres:

G. Topelenstraat 9
9688 RN Drieborg

 

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

 

0597 - 521477
kcdrieborg@sooog.nl