Kwaliteit

Uit het tevredenheidsonderzoek wordt duidelijk dat onze school als goed bekend staat. Door ouders te raadplegen die kind(eren) op de school in Drieborg hebben gehad, kunt u een beeld krijgen hoe zij de school hebben ervaren.

Positief oordeel inspectie

Het bestuur en de overheid controleren de school op de basiskwaliteit en op de uitvoering van de wettelijke voorschriften. Het oordeel van de onderwijsinspectie over de school is positief. Rapporten over de school kunt u lezen op de site van de inspectie. http://www.onderwijsinspectie.nl/

Verbeterpunten worden opgenomen in het schooljaarplan. Zie ook de speerpunten.

Het team van de school neemt haar taak serieus. Door de onderwijstijd goed te gebruiken, aan te sluiten bij de talenten van het kind en moderne leermiddelen en werkvormen in te zetten, bereiden we de kinderen optimaal voor op het voortgezet onderwijs.

Door de nadruk te leggen op universele waarden en vaardigheden dragen we ons steentje bij aan het leggen van een basis voor een zinvol en gelukkig leven.

Tevredenheidsonderzoek ouders

Eens in de twee jaar worden de ouders uitgenodigd om een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Het laatste onderzoek dateert van 2012 en is hieronder te downloaden.

Tevredenheidsonderzoek ouders, personeel en leerlingen 2017 (PDF)

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Kindcentrum Drieborg

Directeur: Anja Korteweg

Bezoekadres:

G. Topelenstraat 9
9688 RN Drieborg

 

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

 

0597 - 521477
kcdrieborg@sooog.nl