Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een officiële raad die de school vertegenwoordigt bij het bestuur. De schoolbegroting, het formatieplan, het schoolplan en het schooljaarplan worden door de MR goedgekeurd. Ook kan de raad gevraagd en ongevraagd advies geven over alle zaken betreffende de school.

De medezeggenschapsraad komt ongeveer zes maal per jaar bijeen en bestaat uit ouders en leden van het team. De directeur is adviserend lid en vertegenwoordigt eveneens het bevoegd gezag. Ouders worden eenmaal per jaar uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de MR. In het geval er meerdere kandidaten zijn voor een vacature worden er verkiezingen georganiseerd.

Momenteel bestaat de medezeggenschapsraad uit de volgende leden:

Oudergeleding

  • Dhr. Boelo Tijdens (Voorzitter)
  • Dhr. Bert Buigel
  • Mevr. Anouk Edens

Personeel

  • Mevr. Erna Meijer
  • Dhr. Edwin Nijlunsing

Mevr. Anja Korteweg is adviserend lid van de MR.

U kunt de medezeggenschapsraad bereiken door een email te sturen naar mr-obsdrieborg@sooog.nl

 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Kindcentrum Drieborg

Directeur: Anja Korteweg

Bezoekadres:

G. Topelenstraat 9
9688 RN Drieborg

 

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

 

0597 - 521477
kcdrieborg@sooog.nl